Pořadatel akce
Pořadatel akce
Agentura LEV
Za podpory
Záštitu převzali
Partneři akce

I přesto, že se na dalším ročníku akce „Týden sportu“ začíná pracovat po skončení toho předešlého (vyjma posledních dvou covidových letech), vždy se definitivně rozhodne až při přijetí usnesení zastupitelstva města o individuální finanční podpoře této akci. Člověk doufá a je přesvědčen, že to vždy dopadne, protože mnoho především profesionálních hudebních skupin je potřeba smluvně zavázat nejpozději do konce roku.

Na základě doporučení rady města schválilo zastupitelstvo poskytnutí finanční dotace ve výši 590.000,- Kč a uzavření smlouvy mezi městem Česká Třebová a Lubomírem Vašinou za účelem realizace sportovně kulturní akce „Týden sportu 2022“.

Je samozřejmě jasné, že bez těchto prostředků a podpory města, by se tato akce nemohla uskutečnit nebo minimálně v tak velkém rozsahu. Připomeňme si, že rozpočet celé akce se každoročně vyšplhá přibližně na 890.000,- Kč

Poděkování nás všech patří zastupitelům města za tuto podporu již 24. ročníku, který na rok 2022 připadá.

Lubomír Vašina – hlavní pořadatel akce a autor projektu