Pořadatel akce
Pořadatel akce
Agentura LEV
Za podpory
Záštitu převzali
Partneři akce

logo TS24

DDM KAMARÁD PŘIPRAVUJE NA TÝDEN SPORTU SPORTOVÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOLEK


Jak je již zvykem, opět jsme oslovili a domluvili spolupráci s DDM KAMARÁD a potažmo s MATEŘSKÝMI ŠKOLKAMI v České Třebové, Rybníku, Semanínu a Třebovici. Za touto domluvou stojí ředitelka DDM paní Jana Endyšová společně s ředitelkami MŠ.

V rámci TÝDNE SPORTU budou děti soutěžit ve 3 disciplínách. Soutěže budou přizpůsobeny venkovnímu prostředí. V případě nepříznivého počasí budou děti soutěžit v prostorách MŠ. Soutěžit budou družstva o počtu 20 dětí.

Soutěžit se bude podle vypracovaného harmonogramu.

PONDĚLÍ :
8:30 MŠ Rybník
9:30 MŠ U Stadionu – pí. Kubešová
10:30 MŠ Habrmanova – pí.Najmanová
11.15 MŠ Třebovice – pí. Mc Dermott

ÚTERÝ:
8:30 MŠ Semanín – pí. Dušková,
9:30 MŠ Vinohrady – pí. Blažková,
10:30 MŠ U Koupaliště – pí. Maiová

STŘEDA:
vyhlášení výsledků v 10:30 v Javorce za účasti moderátorů Jana Čenského, Míry Konvaliny a starostky města Magdalény Peterkové


Lubomír Vašina – hlavní pořadatel a autor projektu