Pořadatel akce
Pořadatel akce
Agentura LEV
Za podpory
Záštitu převzali
Partneři akce
Živý přenos

Opět je za dveřmi již 26. ročník naší největší sportovně – zábavné akce v našem městě. Během pěti dnů se vystřídá na sportovištích přes 2.000 sportujících v cca 41 sportovních disciplínách a 93 soutěžích. Na Starém náměstí, kde se budou vyhlašovat Ti nejlepší, mohou diváci shlédnout na šedesát třebovských, regionálních a profesionálních hudebních skupin, tanečních vystoupení a ukázek sportů.  

V závěrečné fázi jsou přípravy již na dvacátý šestý ročník „Týdne sportu“ u nás v České Třebové. Pokud síly a finanční prostředky stačí, snaží se organizátoři v čele s autorem projektu Lubomírem Vašinou držet tuto akci na co nejvyšší možné úrovni, jak po stránce sportovních aktivit, tak po stránce zábavné při večerních programech na Starém náměstí. 

„MOTTO AKCE“                                                                                                                              „Sportovat může každý, kdo si vybere z široké nabídky sportů – jako jednotlivec, ve dvojici nebo v kolektivu. Sportoviště jsou připravena i pro rodiče s dětmi a rodinné týmy. Po dnu plném sportu je připraven zábavný program. Každý večer se v centru města na Starém náměstí uskuteční slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů, společně s koncerty hudebních skupin. K dobré náladě přispějí i konferenciéři a občerstvení se specialitami všeho druhu.“

Programově je každý den rozdělen do tří bloků a to na dva sportovní a jeden zábavný. 

Do sportovních soutěží, které se pořádají v dopoledních hodinách, se opět po domluvě s řediteli škol a zástupci z řad učitelů tělocvikářů zapojí gymnázium a všechny MŠ, ZŠ ve městě. Ty budou soutěžit ve více jak dvaceti sportovních disciplínách od pondělního běhu do vrchu, přes vybíjenou, shyby na hrazdě, atletickému víceboji, Brazilian jiu jitsu, vybíjené, tenisu, stolním tenisu, přetahovánou lanem, přehazované, florbalu, ringa, plavání, florbalu, hokejbalu, během Javorkou a dalšími disciplínami, až po páteční fotbal. Program má již tradičně připravený i RC ROSA pro zájemce z řad veřejnosti a DDM pro mateřské školky ve Třebové a okolí. Nově letos městská knihovna a gymnastický oddíl.

V odpoledních hodinách je pak připravena rozšířená nabídka sportů (nohejbal, volejbal,  stolní tenis, pétanque, streetball, hokejbal, šachy, lezení na horolezecké stěně, atletika, skok do výšky,kuželky a další sporty) a sportovišť pro dospělé, rodiče s dětmi a pro různá seskupení a kolektivy. Vrcholem odpoledních sportování bude dozajista adrenalinový a dnes již velice prestižní závod o „Železného kohouta“.

Po dni plném sportu se při večerních zábavných programech budou vyhlašovat nejlepší sportovci a kolektivy, kteří se v daný den probojovali na stupně vítězů, a sportovní či jiná osobnost veřejného života bude předávat věcné ceny od naších podporovatelů, diplomy a medaile v podobě znaku našeho města.  Dobrou náladu budou zajišťovat naši konferenciéři Jan Čenský, Mirek Konvalina a Petr Jančařík, kteří budou na podiu uvádět různá hudební a taneční vystoupení. Na podiu se při výměnách hudebních skupin budou střídat vybrané taneční a zájmové skupiny (od těch nejmenších až po dospělé). Každý den uvidíme 4 – 5 hudebních skupin, jak zájmových, tak profesionálních z České Třebové, okolí  a známé hudební interprety z ČR.

Diváci budou opět moci ochutnat nespočet nejenom třebovských specialit v občerstvovacích stáncích a těšit se na tradiční páteční ohňostroj, který uzavře celý letošní, již dvacátý šestý, ročník „Týdne sportu“.

Je fajn, že je již všechno programově víceméně připraveno. Finanční rozvaha akce vyšla letos na 1.240.000,- Kč. V téhle oblasti máme ještě na celkové pokrytí hodně práce, ale musíme věřit, že ke stávajícím podporovatelům spíše ještě někdo přibude (prozatím je to bohužel naopak).

Nicméně velké díky patří všem našim spolupracovníkům garantům sportovních disciplín, kteří se převážně rekrutují z řad trenérů třebovských sportovních oddílů. Podporujícím firmám a městu samotnému, které svojí finanční podporou 708.000,- kč je zásadním článkem k pořádání této akce. Na letošním ročníku se finančně a v pátek i organizačně podílí Pardubický kraj.

Další poděkování směřuje firmě Ekobi, která se již od prvopočátku podílí na úklidu a pomáhá s technickou podporou. Naší Městské policii a hasičům, bez jejich nezištné pomoci bychom měli určitě nervy o bezpečnost nejenom diváků a sportovců. 

Zodpovědnost za školní mládež a sportovní soutěže nesou naši pedagogové, kteří dodávají na sportovištích tu správnou atmosféru. Bez jejich aktivního přístupu jak ke sportu, tak k samotným sportujícím dětem by byla akce nemyslitelná. Kulturní centrum pomůže při instalaci nového podia. 

Na závěr bych chtěl s pokorou požádat občany bydlící na náměstí a v okolí o shovívavost a toleranci k průběhu akce „Týden sportu 2024“.

PŘEJI VŠEM POHODOVĚ STRÁVENÝCH PĚT DNÍ PLNÝCH PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ A KAMARÁDSKÝCH SETKÁNÍ A O TO NA NAŠÍ TŘEBOVSKÉ AKCI JDE.

Aktuality a novinky budou postupně zveřejňovány na webu Týdne sportu – www.tyden-sportu.cz

                                                Za organizační štáb autor projektu a ředitel akce Lubomír Vašina